Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Jodłówce-wałkach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Jodłówce-Wałkach

Patron Jan Kochanowski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Jodłówce-Wałkach

57
Miejscowość Jodłówka-Wałki
Kod pocztowy 33-150
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Jodłówce-Wałkach

146756525
Strona
Regon 00118830700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Jodłówce-wałkach znajduje się w miejscowości Jodłówka-Wałki pod adresem 57. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 146756525. Numer fax: 146756525. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp.jodlowka-walki.tarman.pl. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00118830700000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Jodłówce-wałkach rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 72, z czego 45 stanowiły uczennice, a 27 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 0,71. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jodłówka-Wałki: 1
  • w gminie Tarnów: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa