Gimnazjum W Starych żukowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Starych Żukowicach

Adres Gimnazjum W Starych Żukowicach

132 A
Miejscowość Stare Żukowice
Kod pocztowy 33-151
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 85181037800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Starych żukowicach znajduje się w miejscowości Stare Żukowice pod adresem 132 A. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85181037800000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 78, z czego 30 to uczennice, a 48 stanowili gimnazjaliści. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół gimnazjalnych (124,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.93-1.66-4.02
2006-4.68-2.2-5.56
2007-4.5-1.25-1.22
20081.38-0.67-2.69
2009-6.08-1.69-3
2010-5.03-0.76-0.91
20112.83-0.32-1.27
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.71-1.42.07
2006-2.42-2.55-5.59
2007-2.04-1.43-0.43
2008-2.09-2.07-4.34
2009-8.67-2.51-5.81
20100.08-1.93-1.03
2011-1.32-1.06-3.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa