Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

0 11
Miejscowość Szynwałd
Kod pocztowy 33-158
Gmina Skrzyszów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

146742010
Regon 85271177300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Szynwałd pod adresem 11. Numer tel. do szkoły to 146742010. Fax: 146742010. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Skrzyszów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zaxon.pl/zspig/. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 85271177300000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 131, z czego 79 stanowiły gimnazjalistki, a 52 to uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych placówek gimnazjalnych (124,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.51-1.660.32
20065.14-2.20.61
2007-1.34-1.25-2.19
20082.85-0.67-0.1
2009-1.09-1.69-1.78
20102.37-0.761.3
20116.03-0.323.11
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.8-1.40.11
20064.62-2.550.18
2007-0.86-1.43-2.06
20081.12-2.07-2.3
2009-4.98-2.51-5.37
2010-3.31-1.93-2.56
20112.17-1.06-1.4

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa