Gimnazjum Im. Zesłańców Sybiru


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Zesłańców Sybiru

Patron Zesłańcy Sybiru

Adres Gimnazjum Im. Zesłańców Sybiru

25
Miejscowość Zaczarnie
Kod pocztowy 33-140
Gmina Lisia Góra
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Zesłańców Sybiru

146788775
Regon 85181065100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Zesłańców Sybiru znajduje się w miejscowości Zaczarnie pod adresem 25. Numer tel. do szkoły to 146788775. Numer faksu: 146788775. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Lisia Góra, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimzaczarnie.edu.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 85181065100000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 128, z czego 64 stanowiły gimnazjalistki, a 64 to gimnazjaliści. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych gimnazjów (124,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.62-1.66-4.02
2006-7-2.2-5.56
20070.43-1.25-1.22
2008-5.25-0.67-2.69
2009-1.76-1.69-3
2010-0.98-0.76-0.91
2011-3.32-0.32-1.27
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.93-1.42.07
2006-5.47-2.55-5.59
2007-1.69-1.43-0.43
2008-5.56-2.07-4.34
2009-5.83-2.51-5.81
2010-0.51-1.93-1.03
2011-4.91-1.06-3.9

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa