Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron 000

Adres Gimnazjum

629 a
Miejscowość Skrzyszów
Kod pocztowy 33-156
Gmina Skrzyszów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

146745285
Strona
Regon 85271157200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Skrzyszów pod adresem 629 a. Numer tel. do gimnazjum to 146745285. Numer faksu: 146745285. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Skrzyszów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem szkola-skrzyszow.okay.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 85271157200000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 293, z czego 137 stanowiły gimnazjalistki, a 156 to uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych gimnazjów (124,45 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.88-1.660.32
2006-3.91-2.20.61
2007-3.05-1.25-2.19
2008-3.06-0.67-0.1
2009-2.48-1.69-1.78
20100.23-0.761.3
20110.19-0.323.11
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.59-1.40.11
2006-4.27-2.550.18
2007-3.28-1.43-2.06
2008-5.72-2.07-2.3
2009-5.77-2.51-5.37
2010-1.81-1.93-2.56
2011-4.98-1.06-1.4

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa