Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Adres Publiczne Gimnazjum

Bialska 25
Miejscowość Leśna Podlaska
Kod pocztowy 21-542
Gmina Leśna Podlaska
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

833450659
Regon 03028560500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Leśna Podlaska pod adresem Bialska 25. Numer telefonu do gimnazjum to 833450659. Faks: 833450659. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Leśna Podlaska, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 03028560500000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 175, z czego 94 stanowiły uczennice, a 81 to chłopcy. Powiat bialski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3992 uczniów w powiecie przypada 30 innych gimnazjów (133,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.59-0.64-2.59
20060.32-0.590.32
2007-1.030.15-1.03
2008-1.820.6-1.82
2009-0.061.36-0.06
2010-4.580.14-4.58
20110.070.260.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.460.58-3.46
20063.330.153.33
2007-1.840.87-1.84
2008-0.160.41-0.16
2009-2.440.27-2.44
2010-3.240.22-3.24
2011-1.64-0.42-1.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa