Publiczne Gimnazjum Nr 6


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 6

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 6

Zygmunta Augusta 2
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 6

833416444
Strona
Regon 03028130000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 6 znajduje się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Zygmunta Augusta 2. Numer telefonu do gimnazjum to 833416444. Fax: 833416444. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum6bp.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 03028130000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 412, z czego 209 to uczennice, a 203 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 33 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 11. Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 1846 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek gimnazjalnych (205,11 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Biała Podlaska: 16
  • w gminie Biała Podlaska: 16
  • powiat Biała Podlaska: 16
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.835.455.45
20064.235.465.46
20076.794.164.16
20086.123.913.91
20095.975.745.74
20107.645.275.27
20116.275.335.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.716.576.57
20067.545.665.66
20079.845.535.53
20088.995.445.44
20098.195.815.81
201010.434.94.9
201110.65.515.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum