Publiczne Gimnazjum W Ciciborze Dużym


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Ciciborze Dużym

Patron Władysław Stnisław Reymont

Adres Publiczne Gimnazjum W Ciciborze Dużym

Cicibór Duży 1a
Miejscowość Cicibór Duży
Kod pocztowy 21-500
Gmina Biała Podlaska
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Ciciborze Dużym

833411624
Regon 03028743200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Ciciborze Dużym mieści się w miejscowości Cicibór Duży pod adresem Cicibór Duży 1a. Telefon do gimnazjum to 833411624. Numer fax: 833411624. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Biała Podlaska, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.cicibor.prv.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 03028743200000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 254, z czego 123 stanowiły uczennice, a 131 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 25 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4,17. Powiat bialski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3992 uczniów w powiecie przypada 30 innych gimnazjów (133,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Cicibór Duży: 2
  • w gminie Biała Podlaska: 11
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.23-0.64-3.2
2006-3.98-0.59-3.01
2007-2.840.151.04
2008-4.720.61.3
2009-2.461.362.54
2010-3.980.14-0.4
2011-1.670.26-0.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.040.58-0.46
2006-3.380.15-1.85
2007-0.860.870.96
2008-3.790.411.99
2009-1.940.271.79
2010-2.390.221.1
2011-3.4-0.42-0.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa