Publiczne Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2

Akademicka 8
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2

833416430
Regon 03028127000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Akademicka 8. Telefon do szkoły to 833416430. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 03028127000000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 311, z czego 147 stanowiły dziewczynki, a 164 stanowili gimnazjaliści. Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 1846 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek gimnazjalnych (205,11 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.235.455.45
20064.855.465.46
20075.264.164.16
20087.573.913.91
20095.455.745.74
20107.885.275.27
20113.575.335.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.096.576.57
20065.635.665.66
20078.285.535.53
20088.85.445.44
20093.065.815.81
20105.644.94.9
20117.485.515.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa