Publiczne Gimnazjum W Sworach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Sworach

Patron Orzeł Biały

Adres Publiczne Gimnazjum W Sworach

Szkolna 34b
Miejscowość Swory
Kod pocztowy 21-500
Gmina Biała Podlaska
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Sworach

833458349
Strona
Regon 03028746100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Sworach mieści się w miejscowości Swory pod adresem Szkolna 34b. Telefon do szkoły to 833458349. Nr fax: 833458349. Placówka gimnazjalna działa na terytorium gminy Biała Podlaska, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem sworygimnazjum.republika.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 03028746100000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 97, z czego 48 to uczennice, a 49 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1. Powiat bialski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3992 uczniów w powiecie przypada 30 innych placówek gimnazjalnych (133,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Swory: 2
  • w gminie Biała Podlaska: 11
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.82-0.64-3.2
2006-2.05-0.59-3.01
20074.910.151.04
20087.320.61.3
20097.541.362.54
20103.170.14-0.4
20110.20.26-0.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.110.58-0.46
2006-0.310.15-1.85
20072.770.870.96
20087.750.411.99
20095.510.271.79
20104.60.221.1
20112.51-0.42-0.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa