Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe

Adres Przedszkole Samorządowe

Bialska 25
Miejscowość Leśna Podlaska
Kod pocztowy 21-542
Gmina Leśna Podlaska
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe

833450020
Strona
Regon 00096673100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe znajduje się w miejscowości Leśna Podlaska pod adresem Bialska 25. Numer tel. do przedszkola to 833450020. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Leśna Podlaska, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.lesnapodlaska.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00096673100000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 68, z czego 39 to uczennice, a 29 to chłopcy. Powiat bialski ma zarejestrowane 24 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 1458 uczniów w powiecie przypada 24 innych przedszkoli (60,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Mapa