Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Sitniku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Sitniku

Patron Jan Brzechwa

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Sitniku

47
Miejscowość Sitnik
Kod pocztowy 21-500
Gmina Biała Podlaska
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Sitniku

833410991
Regon 00112133200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Sitniku znajduje się w miejscowości Sitnik pod adresem - 47. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 833410991. Nr fax: 833410991. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Biała Podlaska, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem spsitnik.pl. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00112133200000.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy W Sitniku rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 87, z czego 43 to uczennice, a 44 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,75. Powiat bialski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 7798 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (119,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sitnik: 1
  • w gminie Biała Podlaska: 11
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa