Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Leśnej Podlaskiej


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Leśnej Podlaskiej

Patron Wincenty Witos

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Leśnej Podlaskiej

Bialska 7
Miejscowość Leśna Podlaska
Kod pocztowy 21-542
Gmina Leśna Podlaska
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Leśnej Podlaskiej

833450024
Strona
Regon 03031257800000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Leśnej Podlaskiej znajduje się w miejscowości Leśna Podlaska pod adresem Bialska 7. Nr tel. do szkoły zawodowej to 833450024. Fax: 833450024. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Leśna Podlaska, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zsckr.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 03031257800000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat bialski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo lubelskie - 126. Na 157 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (78,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów na 126 placówek).

Mapa