Gimnazjum Dla Dorosłych "żak" W Białej Podlaskiej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak" W Białej Podlaskiej

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak" W Białej Podlaskiej

Brzeska 19
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak" W Białej Podlaskiej

833438118
Strona
Regon 10019011507006
Organ prowadzący Centrum nauki i Biznesu "Żak" sp. z o. o.

Gimnazjum Dla Dorosłych "żak" W Białej Podlaskiej znajduje się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Brzeska 19. Telefon do szkoły to 833438118. Faks: 833438118. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Serwis www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zak.edu.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 10019011507006. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Dla Dorosłych "żak" W Białej Podlaskiej to gmina.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 1846 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (205,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Mapa