Gimnazjum Im. Cypriana Norwida W Konstantynowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Cypriana Norwida W Konstantynowie

Patron Cyprian Norwid

Adres Gimnazjum Im. Cypriana Norwida W Konstantynowie

Nowa 2
Miejscowość Konstantynów
Kod pocztowy 21-543
Gmina Konstantynów
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Cypriana Norwida W Konstantynowie

833415477
Regon 03028363500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Cypriana Norwida W Konstantynowie znajduje się w miejscowości Konstantynów pod adresem Nowa 2. Nr tel. do szkoły to 833415477. Nr faksu: 833415477. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Konstantynów, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.gimkonstantynow.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 03028363500000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 168, z czego 81 to gimnazjalistki, a 87 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,17. Powiat bialski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3992 uczniów w powiecie przypada 30 innych gimnazjów (133,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 dzieci w wieku gimnazjalnym na 481 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Konstantynów: 3
  • w gminie Konstantynów: 4
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.8-0.643.8
2006-3.98-0.59-3.98
2007-4.40.15-4.4
2008-1.660.6-1.66
20090.681.360.68
2010-0.350.14-0.35
20110.690.260.69
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.270.583.27
2006-0.590.15-0.59
20070.320.870.32
2008-0.760.41-0.76
20091.290.271.29
20105.240.225.24
20110.89-0.420.89

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa