Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

172
Miejscowość Stara Kornica
Kod pocztowy 08-205
Gmina Stara Kornica
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

833587827
Regon 71235680000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Stara Kornica pod adresem - 172. Nr tel. do szkoły to 833587827. Numer faksu: 833587827. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Stara Kornica, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem zppokornica.szkolnastrona.pl/gim/. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 71235680000000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 174, z czego 74 to gimnazjalistki, a 100 stanowili gimnazjaliści. Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół gimnazjalnych (97,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.35-4.66-8.35
2006-2.25-2.82-2.25
2007-2.12-1.42-2.12
2008-0.82-2.35-0.82
2009-3.17-1.79-3.17
2010-2.53-0.01-2.53
2011-1.72-3.03-1.72
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.54-4.48-9.54
2006-3.81-4.17-3.81
2007-1.73-1.95-1.73
2008-4.99-3.7-4.99
2009-5.2-3.1-5.2
2010-2.75-2.81-2.75
2011-0.37-2.43-0.37

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum