Publiczne Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 3

Patron Emilia Plater

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 3

Narutowicza 39
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 3

833441854
Regon 03030922800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Narutowicza 39. Telefon do szkoły to 833441854. Fax: 833441854. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem gm3bp.republika.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 03030922800000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 447, z czego 243 to uczennice, a 204 stanowili gimnazjaliści. Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 1846 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (205,11 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.455.455.45
20062.115.465.46
20070.924.164.16
20087.033.913.91
20095.915.745.74
20105.275.275.27
20114.085.335.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.216.576.57
20062.15.665.66
20073.675.535.53
20084.255.445.44
20097.095.815.81
20103.534.94.9
20115.285.515.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa