Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Kajetan Sawczuk

Adres Szkoła Podstawowa

13
Miejscowość Komarno-Kolonia
Kod pocztowy 21-543
Gmina Konstantynów
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

833415014
Regon 00112150400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Komarno-Kolonia pod adresem 13. Numer tel. do szkoły to 833415014. Faks: 833415014. Szkoła podstawowa znajduje się na obszarze gminy Konstantynów, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00112150400000.

Szkoła Podstawowa edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 79, z czego 38 to uczennice, a 41 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 9. Powiat bialski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 7798 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (119,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Komarno-Kolonia: 1
  • w gminie Konstantynów: 4
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa