Publiczne Gimnazjum Nr1


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr1

Adres Publiczne Gimnazjum Nr1

Piłsudskiego 36
Miejscowość Biała Podlaska
Kod pocztowy 21-500
Gmina miasto Biała Podlaska
Powiat Biała Podlaska
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr1

833436606
Regon 03030917400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr1 mieści się w miejscowości Biała Podlaska pod adresem Piłsudskiego 36. Numer tel. do gimnazjum to 833436606. Fax: 833436606. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Biała Podlaska, powiat Biała Podlaska , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsz1.edu.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 03030917400000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat biała podlaska ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 1846 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek gimnazjalnych (205,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.445.455.45
20062.525.465.46
2007-4.134.164.16
2008-10.383.913.91
2009-2.225.745.74
2010-3.135.275.27
2011-5.265.335.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.026.576.57
20060.195.665.66
2007-1.335.535.53
2008-10.495.445.44
2009-5.775.815.81
2010-3.944.94.9
2011-5.125.515.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa