Przedszkole Samorządowe W Bieżuniu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Bieżuniu

Adres Przedszkole Samorządowe W Bieżuniu

Stefana Gołębiowskiego 1
Miejscowość Bieżuń
Kod pocztowy 09-320
Gmina Bieżuń
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 13050088000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Bieżuniu znajduje się w miejscowości Bieżuń pod adresem Stefana Gołębiowskiego 1. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Bieżuń, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 13050088000000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 121, z czego 65 stanowiły uczennice, a 56 stanowili uczniowie. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 614 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (68,22 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa