Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. św. St. Kostki


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Św. St. Kostki

Patron św. St. Kostka

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Św. St. Kostki

Swojęcin 22
Miejscowość Swojęcin
Kod pocztowy 09-317
Gmina Lutocin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Św. St. Kostki

236577956
Regon 00115914500000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. św. St. Kostki znajduje się w miejscowości Swojęcin pod adresem Swojęcin 22. Nr tel. do szkoły to 236577956. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Lutocin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115914500000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. św. St. Kostki rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 51, z czego 22 stanowiły uczennice, a 29 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,31 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,2. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Swojęcin: 1
  • w gminie Lutocin: 5
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa