Niepubliczny Punkt Przedszkolny "jaś I Małgosia"


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś I Małgosia"

Adres Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś I Małgosia"

Zamojskiego 16
Miejscowość Żuromin
Kod pocztowy 09-300
Gmina Żuromin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna
Regon 14179873800000
Organ prowadzący Ann Bilicka-Szpejna

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "jaś I Małgosia" mieści się w miejscowości Żuromin pod adresem Zamojskiego 16. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Żuromin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 14179873800000. Organ rejestrujący dla Niepubliczny Punkt Przedszkolny "jaś I Małgosia" to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat żuromiński ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 614 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (68,22 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa