Miejsko-gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Miejsko-Gminne Przedszkole

Adres Miejsko-Gminne Przedszkole

Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
Miejscowość Piaski
Kod pocztowy 21-050
Gmina Piaski
Powiat świdnicki
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejsko-Gminne Przedszkole

815821044
Regon 43225127100000
Organ prowadzący Gmina

Miejsko-gminne Przedszkole mieści się w miejscowości Piaski pod adresem Marszałka Józefa Piłsudskiego 12. Numer telefonu do przedszkola to 815821044. Faks: 815821044. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Piaski, powiat świdnicki , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 43225127100000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 93, z czego 45 to dziewczynki, a 48 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat świdnicki ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 1330 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Piaski: 3
  • w gminie Piaski: 6
  • powiat świdnicki: 27
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa