Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe

Adres Przedszkole Samorządowe

SZKOLNA 14
Miejscowość Lutocin
Kod pocztowy 09-317
Gmina Lutocin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe

236581048
Regon 13050045000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe mieści się w miejscowości Lutocin pod adresem SZKOLNA 14. Numer telefonu do przedszkola to 236581048. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Lutocin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 13050045000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 61, z czego 31 to uczennice, a 30 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 614 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (68,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lutocin: 3
  • w gminie Lutocin: 5
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa