Gimnazjum Im. Stefana Gołębiowskiego W Bieżuniu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Stefana Gołębiowskiego W Bieżuniu

Patron Stefan Gołębiowski

Adres Gimnazjum Im. Stefana Gołębiowskiego W Bieżuniu

Stefana Gołębiowskiego 1
Miejscowość Bieżuń
Kod pocztowy 09-320
Gmina Bieżuń
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 13042986300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Stefana Gołębiowskiego W Bieżuniu mieści się w miejscowości Bieżuń pod adresem Stefana Gołębiowskiego 1. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Bieżuń, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 13042986300000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 191, z czego 83 stanowiły dziewczynki, a 108 stanowili chłopcy. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1434 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (130,36 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.47-5.5-6.47
2006-2.99-4.05-2.99
2007-2.99-2.29-2.99
2008-4.57-4.32-4.57
2009-8.41-4.61-8.41
2010-7.07-3.82-7.07
2011-2.98-3.65-2.98
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.29-3.61-7.29
2006-3.87-2.23-3.87
2007-3.67-2.18-3.67
2008-6.67-2.71-6.67
2009-7.54-3.47-7.54
2010-3.67-1.58-3.67
20112.23-0.182.23

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa