Przedsszkole Publiczne W Radzanowie


Najważniejsze informacje - Przedsszkole Publiczne W Radzanowie

Adres Przedsszkole Publiczne W Radzanowie

raciążska 51
Miejscowość Radzanów
Kod pocztowy 06-540
Gmina Radzanów
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedsszkole Publiczne W Radzanowie

236798069
Regon 13050111200000
Organ prowadzący Gmina

Przedsszkole Publiczne W Radzanowie znajduje się w miejscowości Radzanów pod adresem raciążska 51. Numer tel. do przedszkola to 236798069. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Radzanów, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 13050111200000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 70, z czego 36 stanowiły dziewczynki, a 34 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat mławski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1170 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (90 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Radzanów: 1
  • w gminie Radzanów: 2
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole