Przedszkole Samorząowe Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorząowe Nr 2

Adres Przedszkole Samorząowe Nr 2

LICEALNA 1
Miejscowość Żuromin
Kod pocztowy 09-300
Gmina Żuromin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorząowe Nr 2

236572981
Regon 13050133600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorząowe Nr 2 znajduje się w miejscowości Żuromin pod adresem LICEALNA 1. Telefon do przedszkola to 236572981. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Żuromin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 13050133600000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 148, z czego 77 to dziewczynki, a 71 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 2,67. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 614 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (68,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Żuromin: 3
  • w gminie Żuromin: 8
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa