Przedszkole Samorządowe W Szreńsku


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Szreńsku

Adres Przedszkole Samorządowe W Szreńsku

Budzyn 8
Miejscowość Szreńsk
Kod pocztowy 06-550
Gmina Szreńsk
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Szreńsku

236534019
Regon 13050114100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Szreńsku mieści się w miejscowości Szreńsk pod adresem Budzyn 8. Nr tel. do przedszkola to 236534019. Nr faksu: 236534019. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Szreńsk, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 13050114100000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 65, z czego 37 stanowiły uczennice, a 28 stanowili chłopcy. Powiat mławski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1170 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (90 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa