Samorządowe Przedszkole Nr 1


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole Nr 1

Adres Samorządowe Przedszkole Nr 1

Wyzwolenia 14
Miejscowość Żuromin
Kod pocztowy 09-300
Gmina Żuromin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole Nr 1

236572119
Regon 13050132000000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole Nr 1 znajduje się w miejscowości Żuromin pod adresem Wyzwolenia 14. Numer tel. do przedszkola to 236572119. Nr faksu: 236572119. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Żuromin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkole-zuromin.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 13050132000000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 146, z czego 79 to dziewczynki, a 67 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 614 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (68,22 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Żuromin: 3
  • w gminie Żuromin: 8
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa