Samorządowa Szkoła Podstawowa W Chamsku


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa W Chamsku

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa W Chamsku

Szkolna 19
Miejscowość Chamsk
Kod pocztowy 09-300
Gmina Żuromin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa W Chamsku

236859006
Strona
Regon 00113541700000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Chamsku znajduje się w miejscowości Chamsk pod adresem Szkolna 19. Nr tel. do szkoły podstawowej to 236859006. Nr faksu: 236859006. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Żuromin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem spchamsk.strefa.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00113541700000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Chamsku edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 77, z czego 35 stanowiły dziewczynki, a 42 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,4. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Chamsk: 1
  • w gminie Żuromin: 8
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa