Filia Jonne


Najważniejsze informacje - Filia Jonne

Adres Filia Jonne

Jonne 57
Miejscowość Jonne
Kod pocztowy 09-317
Gmina Lutocin
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Filia Jonne

236577956
Regon 00115914503200
Organ prowadzący Gmina

Filia Jonne znajduje się w miejscowości Jonne pod adresem Jonne 57. Telefon do szkoły to 236577956. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Lutocin, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00115914503200.

Filia Jonne naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 20, z czego 9 to dziewczynki, a 11 to chłopcy. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Mapa