Przedszkole Im. Adama Mickiewicza


Najważniejsze informacje - Przedszkole Im. Adama Mickiewicza

Patron ADAM MICKIEWICZ

Adres Przedszkole Im. Adama Mickiewicza

MICKIEWICZA 6
Miejscowość Kuczbork-Osada
Kod pocztowy 09-310
Gmina Kuczbork-Osada
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Im. Adama Mickiewicza

236576300
Regon 13050130700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Im. Adama Mickiewicza mieści się w miejscowości Kuczbork-Osada pod adresem MICKIEWICZA 6. Numer tel. do przedszkola to 236576300. Faks: 230676300. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Kuczbork-Osada, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 13050130700000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 35, z czego 14 stanowiły dziewczynki, a 21 to uczniowie. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 614 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (68,22 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa