Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im.karola Kurpińskiego We Wschowie


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im.karola Kurpińskiego We Wschowie

Patron KAROL KURPIŃSKI

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im.karola Kurpińskiego We Wschowie

GŁOGOWSKA 11
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im.karola Kurpińskiego We Wschowie

655403415
Regon 00092900300000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Im.karola Kurpińskiego We Wschowie mieści się w miejscowości Wschowa pod adresem GŁOGOWSKA 11. Numer telefonu do placówki to 655403415. Nr faksu: 655403415. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.psm.wschowa.com.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00092900300000.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 121, z czego 73 to kursantki, a 48 to słuchacze. W placówce pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,25. Powiat wschowski ma zarejestrowane 13 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo lubuskie - 337. Na 184 uczniów w powiecie przypada 13 innych placówek edukacyjnych (14,15 na placówkę), a średnia w województwie to 10,04 (3385 słuchaczy na 337 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wschowa: 10
  • w gminie Wschowa: 15
  • powiat wschowski: 24
  • województwo lubuskie: 440

Mapa