Samorzadowe Przedszkole Nr 5 "słoneczne Przedszkole"


Najważniejsze informacje - Samorzadowe Przedszkole Nr 5 "Słoneczne Przedszkole"

Adres Samorzadowe Przedszkole Nr 5 "Słoneczne Przedszkole"

Targowa 8
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 97130784400000
Organ prowadzący Gmina

Samorzadowe Przedszkole Nr 5 "słoneczne Przedszkole" znajduje się w miejscowości Wschowa pod adresem Targowa 8. Nr tel. do przedszkola to 655407169. Fax: 655407170. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 97130784400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 169, z czego 90 stanowiły dziewczynki, a 79 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,33. Powiat wschowski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 601 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (46,23 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 82,67 (22568 przedszkolaków na 273 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wschowa: 10
  • w gminie Wschowa: 15
  • powiat wschowski: 24
  • województwo lubuskie: 440

Mapa