Samorządowe Przedszkole Nr 1 "tu Mieszka Bajeczka "


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole Nr 1 "Tu Mieszka Bajeczka "

Adres Samorządowe Przedszkole Nr 1 "Tu Mieszka Bajeczka "

Moniuszki 9
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 97130780900000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole Nr 1 "tu Mieszka Bajeczka " mieści się w miejscowości Wschowa pod adresem Moniuszki 9. Numer tel. do przedszkola to 655409915. Nr faksu: 655409915. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 97130780900000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce była równa 147, z czego 64 stanowiły dziewczynki, a 83 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 2,25. Powiat wschowski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 601 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (46,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 82,67 (22568 dzieci w wieku przedszkolnym na 273 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wschowa: 10
  • w gminie Wschowa: 15
  • powiat wschowski: 24
  • województwo lubuskie: 440

Mapa