Szkoła Podstawowa Nr 1 We Wschowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 We Wschowie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 We Wschowie

Kazimierza Wielkiego 10
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00073980500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 We Wschowie znajduje się w miejscowości Wschowa pod adresem Kazimierza Wielkiego 10. Nr tel. do szkoły to 655403561. Numer fax: 655403561. Placówka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp1.wschowa.com.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00073980500000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 We Wschowie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 400, z czego 218 stanowiły dziewczynki, a 182 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 26 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,86. Powiat wschowski ma zarejestrowane 17 szkół podstawowych, a województwo lubuskie - 327. Na 2641 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół podstawowych (155,35 na placówkę), a średnia w województwie to 183,9 (60135 dzieci w wieku szkolnym na 327 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wschowa: 10
  • w gminie Wschowa: 15
  • powiat wschowski: 24
  • województwo lubuskie: 440

Mapa