Gimnazjum Językowe We Wschowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Językowe We Wschowie

Adres Gimnazjum Językowe We Wschowie

Matejki 1
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 08027325300000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum

Gimnazjum Językowe We Wschowie mieści się w miejscowości Wschowa pod adresem Matejki 1. Nr tel. do gimnazjum to 655402934. Numer fax: 655402934. Gimnazjum działa na terytorium gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę www gimnazjum można znaleźć pod adresem www.liceum.eu.org. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 08027325300000. Organ rejestracyjny dla Gimnazjum Językowe We Wschowie to gmina.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wschowski ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo lubuskie - 185. Na 1270 uczniów w powiecie przypada 8 innych gimnazjów (158,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,51 (30435 uczniów na 185 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
201112.680.48-0.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
201111.460.99-0.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa