Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Witolda Lutosławskiego W Nowym Tomyślu


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Witolda Lutosławskiego W Nowym Tomyślu

Patron Witold Lutosławski

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Witolda Lutosławskiego W Nowym Tomyślu

PLAC CHOPINA 14
Miejscowość Nowy Tomyśl
Kod pocztowy 64-300
Gmina Nowy Tomyśl
Powiat nowotomyski
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 00059843400000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Witolda Lutosławskiego W Nowym Tomyślu mieści się w miejscowości Nowy Tomyśl pod adresem PLAC CHOPINA 14. Telefon do placówki to 614423326. Nr fax: 614425725. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Portal internetowy placówki odwiedzimy pod adresem www.psmnowytomysl.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00059843400000.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 176, z czego 111 stanowiły kursantki, a 65 to uczniowie. W placówce pracuje łącznie 26 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,17. Powiat nowotomyski ma zarejestrowane 40 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 455 uczniów w powiecie przypada 40 innych placówek edukacyjnych (11,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,59 (9489 uczniów na 1250 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Nowy Tomyśl: 9
  • w gminie Nowy Tomyśl: 15
  • powiat nowotomyski: 37
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa