Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Patron im. Ireny Pfeiffer

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

5 STYCZNIA 20
Miejscowość Wolsztyn
Kod pocztowy 64-200
Gmina Wolsztyn
Powiat wolsztyński
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 41143291600000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia znajduje się w miejscowości Wolsztyn pod adresem 5 STYCZNIA 20. Numer telefonu do placówki to 683843150. Nr faksu: 683843150. Placówka znajduje się na terytorium gminy Wolsztyn, powiat wolsztyński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.psm.bior.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 41143291600000.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 125, z czego 74 stanowiły kursantki, a 51 to słuchacze. W placówce jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na słuchacza przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,64. Powiat wolsztyński ma zarejestrowane 30 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 149 uczniów w powiecie przypada 30 innych placówek edukacyjnych (4,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,59 (9489 słuchaczy na 1250 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wolsztyn: 9
  • w gminie Wolsztyn: 14
  • powiat wolsztyński: 19
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa