Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Kilińskiego 8
Miejscowość Lubin
Kod pocztowy 59-300
Gmina miasto Lubin
Powiat lubiński
Województwo dolnośląskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 00058161700000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia znajduje się w miejscowości Lubin pod adresem Kilińskiego 8. Nr tel. do placówki to 768421459. Nr faksu: 768421459. Placówka znajduje się na terytorium gminy Lubin, powiat lubiński , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Serwis www placówki można znaleźć pod adresem www.psm.lubin.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00058161700000.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce to 154, z czego 101 to kursantki, a 53 stanowili słuchacze. W placówce jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,17. Powiat lubiński ma zarejestrowane 31 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo dolnośląskie - 988. Na 262 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek edukacyjnych (8,45 na placówkę), a średnia w województwie to 9,39 (9275 kursantów na 988 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lubin: 27
  • w gminie Lubin: 27
  • powiat lubiński: 38
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa