Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im. St. Moniuszki W Zbąszyniu


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im. St. Moniuszki W Zbąszyniu

Patron Stanisław Moniuszko

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im. St. Moniuszki W Zbąszyniu

17 Stycznia 69
Miejscowość Zbąszyń
Kod pocztowy 64-360
Gmina Zbąszyń
Powiat nowotomyski
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 00028571200000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St.im. St. Moniuszki W Zbąszyniu mieści się w miejscowości Zbąszyń pod adresem 17 Stycznia 69. Telefon do placówki to 683846002. Numer faksu: 683846002. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Zbąszyń, powiat nowotomyski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem psmzbaszyn.er.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00028571200000.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 137, z czego 79 stanowiły słuchaczki, a 58 to uczniowie. W placówce jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,92. Powiat nowotomyski ma zarejestrowane 40 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 455 uczniów w powiecie przypada 40 innych placówek edukacyjnych (11,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,59 (9489 wychowanków na 1250 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zbąszyń: 3
  • w gminie Zbąszyń: 4
  • powiat nowotomyski: 37
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa