Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Zeidlera W Gostyniu


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Zeidlera W Gostyniu

Patron Józef Zeidler

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Zeidlera W Gostyniu

Strzelecka 28
Miejscowość Gostyń
Kod pocztowy 63-800
Gmina Gostyń
Powiat gostyński
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 41022506100000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Józefa Zeidlera W Gostyniu znajduje się w miejscowości Gostyń pod adresem Strzelecka 28. Nr tel. do placówki to 655723321. Fax: 655723321. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Gostyń, powiat gostyński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www.szkolamuzyczna.gostyn.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 41022506100000.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 86, z czego 52 to słuchaczki, a 34 stanowili uczniowie. W placówce jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 0,55. Powiat gostyński ma zarejestrowane 33 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 101 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek edukacyjnych (3,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,59 (9489 słuchaczy na 1250 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gostyń: 10
  • w gminie Gostyń: 15
  • powiat gostyński: 32
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa