I Liceum Ogólnokształcace Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcace Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Patron Tomasz Zan

Adres I Liceum Ogólnokształcace Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Matejki 1
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 41020242700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

I Liceum Ogólnokształcace Z Oddziałami Dwujęzycznymi mieści się w miejscowości Wschowa pod adresem Matejki 1. Telefon do szkoły to 655402934. Faks: 655402934. Szkoła licealna ma lokalizację na terenie gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową liceum można odwiedzić pod adresem www.liceum.eu.org. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 41020242700000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 258, z czego 159 stanowiły wychowanki, a 99 to uczniowie. W liceum pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 22 w pełnym wymiarze godzin oraz 15 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,47. Powiat wschowski ma zarejestrowane 5 liceów, a województwo lubuskie - 142. Na 514 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół licealnych (102,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 98,37 (13969 wychowanków w wieku licealnym na 142 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wschowa: 10
  • w gminie Wschowa: 15
  • powiat wschowski: 24
  • województwo lubuskie: 440

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 22 58,73 % -
matematyka pisemny podstawowy 90 71,16 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 30 59,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 71 80,04 % 100,00 %
język angielski ustny 69 83,35 % 100,00 %
język polski pisemny rozszerzony 4 60,25 % -
język polski pisemny podstawowy 90 67,10 % 100,00 %
język polski ustny 90 67,67 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 58,73 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 4) 13 (z 44)
matematyka pisemny podstawowy 71,16 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 8) 11 (z 107)
język angielski pisemny rozszerzony 59,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 45 (z 64)
język angielski pisemny podstawowy 80,04 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 15 (z 109)
język angielski ustny 83,35 % 2 (z 4) 2 (z 4) 2 (z 4) 16 (z 107)
język polski pisemny rozszerzony 60,25 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 4) 19 (z 60)
język polski pisemny podstawowy 67,10 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 8) 10 (z 154)
język polski ustny 67,67 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 8) 76 (z 150)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa