Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron Bohaterów Westerplatte

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Wolsztyńska 4
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 41020701100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 mieści się w miejscowości Wschowa pod adresem Wolsztyńska 4. Telefon do szkoły podstawowej to 655407519. Faks: 655402001. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem sp2wschowa.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 41020701100000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 512, z czego 234 stanowiły uczennice, a 278 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 35 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,38. Powiat wschowski ma zarejestrowane 17 szkół podstawowych, a województwo lubuskie - 327. Na 2641 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół podstawowych (155,35 na placówkę), a średnia w województwie to 183,9 (60135 uczniów na 327 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wschowa: 10
  • w gminie Wschowa: 15
  • powiat wschowski: 24
  • województwo lubuskie: 440

Mapa