Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Patron ks.dr Józef Surzyński

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Kurpińskiego 3
Miejscowość Kościan
Kod pocztowy 64-000
Gmina miasto Kościan
Powiat kościański
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 00410420000000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia mieści się w miejscowości Kościan pod adresem Kurpińskiego 3. Telefon do placówki to 655122498. Nr fax: 655119661. Placówka działa na obszarze gminy Kościan, powiat kościański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Witrynę internetową placówki odwiedzimy pod adresem psmkoscian.com. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00410420000000.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 113, z czego 77 stanowiły uczennice, a 36 to słuchacze. W placówce pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,13. Powiat kościański ma zarejestrowane 37 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 154 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek edukacyjnych (4,16 na placówkę), a średnia w województwie to 7,59 (9489 wychowanków na 1250 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kościan: 6
  • w gminie Kościan: 6
  • powiat kościański: 18
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa