Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Grażyny Bacewicz


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Grażyny Bacewicz

Patron Grażyna Bacewicz

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Grażyny Bacewicz

Zjednoczenia 42
Miejscowość Nowa Sól
Kod pocztowy 67-100
Gmina miasto Nowa Sól
Powiat nowosolski
Województwo lubuskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna
Regon 00028707100000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Im. Grażyny Bacewicz znajduje się w miejscowości Nowa Sól pod adresem Zjednoczenia 42. Telefon do placówki to 683873605. Numer fax: 683873605. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Nowa Sól, powiat nowosolski , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Serwis www placówki odwiedzimy pod adresem www.psm.wer.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00028707100000.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 195, z czego 123 stanowiły uczennice, a 72 to kursanci. W placówce pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,4. Powiat nowosolski ma zarejestrowane 21 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo lubuskie - 337. Na 236 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek edukacyjnych (11,24 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 10,04 (3385 wychowanków na 337 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Nowa Sól: 21
  • w gminie Nowa Sól: 21
  • powiat nowosolski: 35
  • województwo lubuskie: 440

Mapa