Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego

Patron Grzegorz Lato

Adres Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego

Tańskiego 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego

177745870
Regon 83136202700000
Organ prowadzący Marek Chamielec, Zbigniew Hariasz

Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Tańskiego 3. Numer tel. do szkoły to 177745870. Numer fax: 177745870. Liceum znajduje się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www liceum można odwiedzić pod adresem zso1.mielec.pl. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 83136202700000. Organ rejestracyjny dla Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego to powiat ziemski.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat mielecki ma zarejestrowane 24 licea, a województwo podkarpackie - 291. Na 2427 uczniów w powiecie przypada 24 innych placówek licealnych (101,13 na placówkę), a średnia w województwie to 136,85 (39823 licealistów na 291 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 17 52,90 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 17 63,80 % 100,00 %
matematyka pisemny podstawowy 17 61,40 % 100,00 %
język angielski ustny podstawowy 17 63,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 17 66,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 52,90 % 10 (z 18) 10 (z 18) 12 (z 22) 124 (z 285)
język polski ustny podstawowy 63,80 % 12 (z 18) 12 (z 18) 14 (z 22) 237 (z 284)
matematyka pisemny podstawowy 61,40 % 5 (z 18) 5 (z 18) 5 (z 22) 66 (z 285)
język angielski ustny podstawowy 63,10 % 8 (z 18) 8 (z 18) 8 (z 22) 113 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 66,60 % 7 (z 18) 7 (z 18) 7 (z 22) 80 (z 281)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa