Szkoła Podstawowa W Podleszanach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Podleszanach

Adres Szkoła Podstawowa W Podleszanach

127
Miejscowość Podleszany
Kod pocztowy 39-300
Gmina Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Podleszanach

175812570
Regon 00113356500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Podleszanach mieści się w miejscowości Podleszany pod adresem 127. Numer tel. do szkoły to 175812570. Nr faksu: 175812570. Jednostka szkolna mieści się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00113356500000.

Szkoła Podstawowa W Podleszanach uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 144, z czego 71 to dziewczynki, a 73 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 11. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Podleszany: 2
  • w gminie Mielec: 6
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa