Publiczna Szkoła Podstawowa W Borkach Nizińskich


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Borkach Nizińskich

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Borkach Nizińskich

18
Miejscowość Borki Nizińskie
Kod pocztowy 39-307
Gmina Tuszów Narodowy
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Borkach Nizińskich

175839001
Regon 00113975700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Borkach Nizińskich mieści się w miejscowości Borki Nizińskie pod adresem 18. Nr tel. do szkoły to 175839001. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Tuszów Narodowy, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spborkinizinskie.republika.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00113975700000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Borkach Nizińskich rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 69, z czego 32 to uczennice, a 37 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Borki Nizińskie: 1
  • w gminie Tuszów Narodowy: 4
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa