Szkoła Podstawowa Nr 9 W Mielcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 9 W Mielcu

Patron Władysław Jasiński "Jędruś"

Adres Szkoła Podstawowa Nr 9 W Mielcu

Drzewieckiego 11
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 9 W Mielcu

175862642
Strona
Regon 00125067300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 9 W Mielcu mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Drzewieckiego 11. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 175862642. Nr fax: 175862642. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem sp9.mielec.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00125067300000.

Szkoła Podstawowa Nr 9 W Mielcu uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 379, z czego 196 stanowiły uczennice, a 183 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 33 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 11. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa